Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Termékeink

Általános szerződési feltételek

ÁSZF

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte 

1.1. Jelen Általános Szerződési Felételek (a továbbiakban: ÁSZF) érvényesek a Naviter Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett https://www.naviter.hu oldalon (a továbbiakban: Weboldalon) keresztül elérhető webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) megrendelhető valamennyi árucikkre. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Webáruházon keresztül történik.

1.2. A Webáruházban történő vásárlásra, illetve a Weboldalon történő regisztrációra minden természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany felhasználó jogosult (a továbbiakban: Vásárló). A Vásárló fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát. A fogyasztó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

1.3. A Webáruházban történő vásárlást a magyar hatályos jogszabályok, különösen a Ptk., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza.

1.4. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.5. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott termék időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani.

1.6. A Felek közötti szerződés az ÁSZF Vásárló általi elfogadása esetén a megrendelés Szolgáltató által történő visszaigazolásával jön létre az ÁSZF-ben foglaltak szerint. Ha a Vásárló az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait, így nem regisztrálhat, és nem küldhet megrendelést sem.

1.7. A megkötött szerződés írásba foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek az adott megrendelés során szolgáltatott adatokkal. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar. A Szolgáltató a szerződést iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

1.8. Kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Weboldal szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Webáruház megrendelői felületének és a Szolgáltatónak nem feladata és nincs rá lehetősége, hogy tudja, kiderítse, ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért felelősség kizárólag a Vásárlót terheli.

1.9. A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.

1.10. Megrendelésének a Webáruházban történő leadásával és az ÁSZF elfogadására szolgáló mező kipipálásával a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglaltakat. 

1.11. A jelen ÁSZF 2024.  március hó 27. napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak.

2. Szolgáltató és a tárhelyszolgáltató adatai: 

A Szolgáltató adatai:

Cégnév:                              Naviter Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:                            8000 Székesfehérvár, Orgona utca 15.         

Cégjegyzékszám:               07-09-031960

Adószám:                           29149427-2-07

Bankszámlaszám:              16200247-10013766-00000000

E-mail cím:                          info@naviter.hu

Nyilvántartó hatóság:          Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

 

A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai: 

Cégnév:                              ShopRenter.hu Kft.

Székhely:                            4028 Debrecen, Kassai út 129.

Postacím:                            4028 Debrecen, Kassai út 129.       

Cégjegyzékszám:                09-09-020636

Adószám:                            23174108-2-09

E-mail cím:                          info@shoprenter.hu

Nyilvántartó hatóság:          Debreceni Törvényszék Cégbírósága

 

3. Megrendelés 

3.1. A Webáruházban történő megrendelés regisztrációval és regisztráció nélkül is lehetséges. A megrendelés során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges, illetve lehetséges: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási mód, szállítási cím, megjegyzés, jogi személy esetén az adószám. A Vásárlók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. A sikeres megrendeléshez a Vásárlónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót. A mező kipipálásával a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.2. A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Vásárló felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 

3.3. Adatbeviteli hibák javításának lehetőségei: A megrendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a „Mennyiség” oszlopban található adatbeviteli mezőbe kell beírni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát. Amennyiben a Vásárló törölni kívánja a kosárban található termékeket, akkor nyomja meg az „Törlés” gombot.

A megrendelés során a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére. Amennyiben a Vásárló már a javítani kívánt adatlapon továbblépett, de még nem véglegesítette a megrendelést, úgy célszerű a böngésző vissza gombjára kattintani (nyíl a képernyő bal felső sarkában) a kívánt oldal megjelenéséig, ahol már módosítást el tudja végezni. Leadott megrendelést érintő adatok további módosítására a jelen ÁSZF-ben megjelölt elérhetőségeken van lehetőség.

3.4. A Webáruházban megvásárolható termék tulajdonságait, jellemzőit a termékhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg. Amennyiben a Webáruházban található bármely termék tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a Vásárlónak a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, forduljon a Szolgáltatóhoz.

3.5. A termékek mellett feltüntetett ár minden esetben forintban van feltüntetve és a termék bruttó vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is, viszont nem tartalmazza a szállítási költséget. A kiszállítás költsége forintban értendő bruttó összeg, mely a szállítási mód kiválasztását követően a termék ára mellett külön sorban feltüntetésre kerül. A megrendelést visszaigazoló üzenetben is külön soron tüntetjük fel a termékek árát és a szállítási költséget. A megrendelt áru kiszállítása a GLS futárszolgálat igénybevételével történik.

3.6. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. 

3.7. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az online áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" forintos vagy "1" forintos árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától. 

3.8. A megrendelést a Szolgáltató a Weboldalon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.9. A megrendelés menete:

1.      Lépés: A megvásárolni kívánt termék a „Kosárba” gomb kattintásával kerül a kosárba. Az árak Áfa-val együtt értendőek. Az Áfa mértéke a mindenkori Áfa törvényben meghatározott százalék.

2.      Lépés: Elérhetőség megadása. A kosárból a „Tovább a pénztárba” gomb megnyomásával lehet tovább haladni a következő felületre, ahol az elérhetőséghez szükséges adatok megadása kötelező. Itt van lehetőség megadni, ha a vásárló jogi személyként kíván vásárolni, a „Cégként vásárolok” rubrika bejelölésével, ebben az esetben a cég adószáma is kötelezően kitöltendő adat lesz. A továbbhaladás az összes kért adat megadásával, és a „Tovább a szállítási módokhoz” gomb megnyomásával lehetséges. 

3.      Lépés: Szállítási mód kiválasztása. Amennyiben a vásárló a szállítási módok közül a házhozszállítást választja, a szállítási cím megadása kötelező. A szállítási cím adatai közül csak az a mező maradhat kitöltetlenül, ahol jelölve van, hogy kitöltése opcionális. Ezen a felületen szintén látható a megvásárolni kívánt termék ára, valamint a kiszállítás költsége. A szállítási mód kiválasztása után a „Tovább a fizetési módokhoz" gomb megnyomásával lehet továbblépni. Ezen a felületen szintén látható a megvásárolni kívánt termék ára, valamint a kiszállítás költsége.

4.      Lépés: Fizetési mód kiválasztása. Ezen az adatlapon kell kiválasztani a fizetési módot, és itt van lehetőség a számlázási adat megadására amennyiben az előzőekben a vásárló szállítási adatot nem adott meg (személyes átvétel), vagy a számlázási cím eltér a szállítási címtől. A számlázási cím megadásakor a második ponthoz hasonlóan szintén lehetőség van jelezni a jogi személyként való vásárlást, ebben az esetben a megadandó adatok köre a céges adószámmal bővül. Mind természetes személy, mind jogi személy esetén a cím adatai közül csak az a mező maradhat kitöltetlenül, ahol jelölve van, hogy kitöltése opcionális. Ezen a felületen szintén látható a megvásárolni kívánt termék ára, valamint a kiszállítás költsége. Továbblépni a „Tovább az összegzéshez” gomb megnyomásával lehet. 

5.      Lépés: Rendelés összegzése felület egy olyan megrendelés összesítő oldal, ahol a vásárló ellenőrizni tudja a megadott adatok helyességét, illetve lehetősége van megadni  a kuponkódot, amennyiben rendelkezik kuponnal és azt a vásárlás során felhasználja. Ha a Vásárló módosítani szeretne a megrendelésen vagy az adatokon, azt a böngésző vissza gombjára való kattintást követően teheti meg. Amennyiben a Vásárló mindent rendben talál, a „MEGRENDELEM” gombra kattintással küldheti el a megrendelését. A Vásárlónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és Adatkezelési tájékoztatót. Az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadása nélkül a megrendelést nem lehet elküldeni. Ezután a megadott e-mail címre a Vásárló megkapja a megrendelés visszaigazolását. Fizetés a Weboldalon keresztül történő online bankkártyás fizetéssel, átutalással vagy utánvéttel (készpénzes illetve bankkártyás) lehetséges.

3.10. A Vásárló részéről a megrendelés leadása önmagában nem eredményezi a Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. Szolgáltató a Vásárló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, esetleges előlegfizetés részleteit, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.  Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Vásárló ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. 

3.11. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az akciós kínálatot - előzetes bejelentés nélkül - megváltoztassa, az egyes akciók elérhetőségét korlátozza, ill. a meghirdetett akciók kezdési és befejezési időpontját módosítsa. A fenti esetleges változtatásokért a Szolgáltató jogi felelősséget nem vállal. 

3.12. A Webáruházban rendelt termékek tovább értékesítése nem megengedett.

4. Fizetési és szállítási feltételek 

4.1. A Vásárló a vételárat az alábbi módokon teljesítheti:

 • bankkártyás fizetéssel a megrendelés során a Webáruház erre szolgáló felületén, vagy személyes átvétel esetén a helyszínen,
 • átutalással, a Szolgáltató MagNet Bank Zrt.-nél vezettet 16200247-10013766-00000000 számú bankszámlájára történő utalással,
 • utánvéttel, készpénzben vagy bankkártyával, kiszállítás esetén a futárnál a termék átvételével egyidejűleg ,
 • készpénzes fizetéssel a személyes átvétel esetén a helyszínen.

4.2. Az online bankkártyás fizetés a Szolgáltatótól független, a Szolgáltatóval szerződött pénzforgalmi szolgáltató által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül valósul meg. Az online bankkártyás fizetés lehetőségét az OTP Mobil Kft. – SimplePay (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19. Hungária Center irodaház 4. emelet) biztosítja. Online bankkártyás fizetés esetén a Vásárlónak a fizetési szolgáltató saját fizetési oldalán van lehetősége a fizetés teljesítésére. Vásárló a fizetési szolgáltató fizetési felületét (böngészőablakot) az online fizetési folyamat alatt nem zárhatja be. Az online fizetésre a pénzforgalmi szolgáltató, az érintett kártyatársaság, továbbá a kártya kibocsátó és az összeget jóváíró pénzügyi intézmény üzletszabályzata irányadóak. A Szolgáltató a Vásárló bankkártyaadatait nem kezeli.

4.3. Átutalás, illetve bankkártyás fizetés esetén a díjfizetést abban az időpontban tekintik teljesítettnek a Felek, amikor a teljesítendő összeg a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik. 

4.4. A kiállított számlát a Vásárló elektronikus formában, e-mailen a fizetés sikeres teljesítését követően kapja meg.

4.5. A magyarországi házhozszállítási díjainkat, Shoprenter Go GLS házhozszállítás választása esetén, 10 kg-ig bruttó 2.190 Ft-ban határozzuk meg. A magyarországi házhozszállítási díjainkat, MPL (Magyar Posta Logisztika) futárszolgálat házhozszállítás (egyedi szerződés alapján) választása estén, 10 kg-ig bruttó 2.590 Ft-ban határozzuk meg. Amennyiben a rendelt termékek súlya meghaladja a 10 kg-os súlyhatárt, úgy fenntartjuk a jogot arra, hogy egyedi szállítási díjat határozzunk meg a megrendelt termékek házhozszállítására vonatkozóan. Ebben az esetben a megrendelés feladása előtt tájékoztatjuk a Vásárlót a szállítási díj mértékéről. A szállítási díj függ a csomagok számától, a csomagok terjedelmétől és súlyától illetve értékétől.

Utánvét esetén 600 Ft utánvét összeg fizetendő.

Egyedi megrendelés alapján történő szállítás esetén a kiszállítás költségéről a Szolgáltató a megrendelés elküldését megelőzően tájékoztatja a Vásárlót.

4.6. A megrendelt termék átvételére a következő mód áll rendelkezésre:

 • kiszállítás Magyarországon belül, futárral: GLS (GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.) futárszolgálat vagy MPL (Magyar Posta Logisztika) futárszolgálat
 • személyes átvétel Balatonfüreden (külön egyeztetés alapján) 
 • külföldre történő szállítás esetén, előzetes e-mailben történő egyeztetés szükséges az egyedi szállítási díj összegének meghatározása érdekében.

4.7. A Magyarországon belül kiszállítandó csomagok esetében a szállítási idő a megrendelés leadását követő naptól kezdődően legkésőbb 12 munkanap, kivéve a kiemelt időszakok, amely esetekben a Szolgáltató a megrendelés elküldését megelőzően előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a kiszállítás várható időpontjáról.

4.8. A sikeres fizetést követően a címzett e-mailben értesül a küldemény felvételéről. Kézbesítésre történő kiosztásról a házhoz kézbesítés estén e-mailben vagy sms-ben, fix ponti kézbesítés esetén sms-ben és e-mailben is kap értesítést. Amennyiben a címzett telefonszáma feltüntetésre került a címiraton, a kézbesítő telefonon egyeztet a kézbesítési kísérlet helyéről és idejéről a címzettel.

4.9. Sorozatosan sikertelen kiszállítás esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az Vásárló megrendeléseit korlátozza (csak előzőleg kiegyenlített vásárlást teljesít).

4.10. A futárszolgálat a Vásárlót a rendelése állapotáról, a kiszállítás (átvétel) várható időpontjáról, illetve a teendőkről folyamatosan, e-mail és SMS útján tájékoztatja. A megrendelés visszaigazolásában a Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót a csomagszámról, amelynek segítségével a Vásárló nyomon követheti csomagját. Amennyiben a Vásárlónak bármilyen kérdése felmerülne a kiszállítással kapcsolatban, a Szolgáltató elérhetőségein kérhet további információt.

4.11. A GLS futárszolgálat igénybevétele esetén a futárszolgálat szolgáltatásával kapcsolatos további információ ezen a weboldalon érhető el. Az MPL futárszolgálat igénybevétele esetén a futárszolgálat szolgáltatásával kapcsolatos további információ ezen a weboldalon érhető el. 

5. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás 

5.1. A kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

1.      Kellékszavatosság

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

A Vásárló - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Vásárló a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A Vásárló kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

b.      Termékszavatosság 

A Vásárló a neki a Szolgáltató által eladott termék hibája esetén - választása szerint – az a) pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania. 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti. 

c.      Jótállás

Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.d. Szavatossági igény bejelentésének módja

A Vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak küldött postai levélben vagy elektronikus levélben.

Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: 

– a Vásárló nevét, címét,

– a termék megnevezését, vételárát,

– a Vásárlás időpontját,

– a hiba bejelentésének időpontját,

– a hiba leírását,

– a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

6. Elállás

6.1. A termék átvétele után a Vásárló köteles a termék tartalmát, állapotát, minőségét ellenőrizni és haladéktalanul írásban jelezni Szolgáltató elérhetőségein e-mailben vagy postai úton, amennyiben valami hiányzik, vagy bármilyen eltérést tapasztal.

6.2. A fogyasztónak minősülő Vásárló a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) Kormányrendelet szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi. A Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha a Vásárló az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek egyikén.

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. 

6.3. Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi termék költségét, tehát A Vásárló elállása esetén kizárólag a termék/termékek vételára kerül visszafizetésre. A Vásárló a webáruházban szállítási szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést is köt a megrendelés lezárásakor (szállítási költség). Ha a Szolgáltató maradéktalanul teljesítette azt, akkor az elálláskor a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a szállítási költség összegét.

A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).

Szolgáltató adminisztrációs díjat számít fel a Vásárló vásárlástól való elállása (részben vagy egészben történő elállás) és az átvétel megtagadása esetén a kifizetett csomagok esetében. Ebben az esetben a Szolgáltató a csomagkezelésért, és az ezzel kapcsolatos adminisztrációs teendők ellátásáért 300,- Ft, azaz Háromszász forint összeget számol fel. A Szolgáltató a csomag visszaérkezését követően, 30 napon belül fizeti vissza a Vásárló részére a megrendelt termékek vételárának az adminisztrációs díjjal továbbá az esetleges szállítási díjjal csökkenetett összegét. A webáruház élhet a visszatartás jogával. Ez azt jelenti, hogy a webáruház nem köteles visszafizetni a termék árát és a szállítás költségét amíg a termék vissza nem érkezik hozzá vagy addig, amíg a fogyasztó kétségbevonhatatlanul igazolja, hogy a terméket feladta a webáruház számára.

A vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen:

-         olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak;

-         romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

-         olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

-         olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

-         lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;

-         hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével);

-         a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát

6.4. A Vásárló köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli. Visszaküldési postacím: 8230 Balatonfüred, Mikszáth Kálmán utca 20.

6.5. Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7. Panaszkezelés 

7.1. A Vásárló a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait az 2. pont alatt szereplő elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes. 

7.2. Szóbeli panasz

A Vásárló szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben a Vásárló a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Vásárló panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja a Vásárlóval. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja a Vásárlónak. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.

7.3. Írásbeli panasz 

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és a vizsgálat eredményéről az Vásárlónak a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről az Vásárlót a Szolgáltató elektronikus úton értesíti. 

A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja. 

A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében a Vásárló valamennyi kifogására érdemi választ adjon. 

Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi. 

7.4. Jogorvoslat 

Amennyiben a Vásárló panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Vásárló az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat: 

Fejér Megyei Kormányhivatal, Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály:
Cím:                      8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 8.
Telefon:                06-22-501-626

 

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Fejér Megyei Békéltető Testület:
Cím:                      8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefon:                +36 22 510-310

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése a Vásárló bírósághoz fordulhat.

7.5. A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszát online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze panasza bíróságon kívüli rendezését. Az online vitarendezést a következő Weboldalon kezdeményezheti:, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

8. Adatvédelem

A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. A Vásárló a részletes Adatkezelési tájékoztatót megtalálja a Szolgáltató Weboldalán.

9. Záró rendelkezések

9.1. Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. 

9.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. 

9.3. Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Vásárlók által feltöltött tartalmak törlésére.

9.4. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

Székesfehérvár, 2024.03.27.

Naviter Kft.